Gebruik geen pesticiden
Home Archief

Archief

Campagne 2003
Zonder is gezonder is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij. De campagne ontstond in 2003. Aanvankelijk richtte ze zich tot drie doelgroepen: openbare besturen, gezinnen en land- en tuinbouwers.
Campagne 2007
In de campagne van 2007 stonden de gezinnen en de bewoners van waterwingebieden centraal. De campagne ging gepaard met een grootscheepse inzamelactie van restanten van (vervallen) bestrijdingsmiddelen. Tevens werd opnieuw opgeroepen om het gebruik van pesticiden in huis en tuin te verminderen. Deze keer lag de klemtoon bij mensen die wonen in waterwingebieden.
Draaiboek Zonder is gezonder
 
Leidraad pesticidentoets
 
Wetgeving
 
Document acties