Gebruik geen pesticiden
Home Archief Wetgeving

Wetgeving

Welke wetgeving geldt op mijn terrein?
Verschillende milieuwetgevingen regelen het gebruik van pesticiden in de open lucht. De regel is steeds dat de strengste wetgeving geldt. De eenvoudigste regel is om geen pesticiden te gebruiken voor het beheer van terreinen voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten. Op die manier handel je – zonder de wetgeving uit te pluizen – correct en binnen de bestaande milieuwetgeving.
Decreten en besluiten
Deze map bevat de relevante decreten en besluiten, de reguleringsimpactanalyse horend bij de wetgeving en een leidraad die je leidt naar welke wetgeving voor welk terreintype geldt.
Toezicht en handhaven
Overtredingen op het decreet Duurzaam Pesticidengebruik en de uitvoeringsbesluiten worden beschouwd als vrijevelddelicten. Die worden vervolgd volgens de regels van het Milieuhandhavingsdecreet.
Document acties