Gebruik geen pesticiden
Home Openbare diensten

Openbare diensten

Verbod vanaf 2015

Vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle openbare diensten een verbod. Pesticiden kunnen dan enkel nog gebruikt worden onder specifieke voorwaarden na het doorlopen van een procedure.

Ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen krijgen vanaf 1 januari 2015 het verbod om pesticiden te gebruiken. Voortaan is een openbare dienst namelijk “een dienst uitgevoerd door een rechtspersoon in het kader van een taak van algemeen belang”. Deze aangepaste definitie zorgt voor een extra garantie dat de meest kwetsbaren, zoals kinderen, zieken en ouderen niet in contact komen met deze pesticiden

Aan de slag zonder pesticiden

  1. Voorkom het gebruik van pesticiden. Ontwerp het park of plein zo dat er rekening gehouden wordt met een pesticidenvrij beheer. Hier hebben de landschapsarchitect en tuinarchitect een belangrijke rol. Ontwerptips om pesticidenvrij te beheren, zijn verzameld in de leidraad pesticidentoets.
  2. Gebruik alternatieven. In de bestrijdingsgids vind je concrete tips om specifieke problemen op te lossen en ongewenste dieren en planten, ziekten en plagen te bestrijden, zonder pesticiden.
  3. Is het echt niet mogelijk zonder? Onder "Pesticiden gebruiken" vindt u meer informatie over de afwijkingsprocedures die u in bepaalde gevallen kunt doorlopen.

Kinderopvang, scholen en zorgverstrekkende instellingen

Peuters, kleuters, kinderen en jongeren, ouderen, en mensen met een zwakkere gezondheid zijn extra gevoelig. Vanaf 1 januari 2015 is het dan ook verboden om in de tuinen, op de speelplaatsen, parkeerplaatsen van kinderopvang, scholen en zorgverstrekkende instellingen pesticiden te gebruiken.  

Bent u niet zeker of u aan het verbod moet voldoen? Bekijk hier de lijst met voorwaarden. U vindt er ook extra informatie over de regelgeving.   

 

Document acties