Gebruik geen pesticiden
Home Archief Wetgeving Decreten en besluiten (3) Pesticidenreductiedecreet en bijhorend besluit - geldt tot 31 december 2014

(3) Pesticidenreductiedecreet en bijhorend besluit - geldt tot 31 december 2014

Pesticidenreductiedecreet
Decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest (21 december 2001)
Pesticidenreductiebesluit
Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake de reductieprogramma's ter vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest (19 december 2008)
Document acties