Gebruik geen pesticiden
Home

Zonder is gezonder

Slakken in je moestuin, planten tussen de tegels van het voetpad of in de grasmat van het sportveld, pleinen en parken onderhouden... We grijpen gemakshalve naar pesticiden. Die producten werken doorgaans goed, maar ze zijn schadelijk voor de gezondheid en voor de natuur. Ze vervuilen het water en de lucht en maken planten en dieren ziek. Eens in het milieu, zijn deze stoffen erg moeilijk te verwijderen.

Werk daarom preventief en gebruik geen pesticiden meer om groen en verhardingen te onderhouden:

  1. Voorkom het gebruik van pesticiden. Ontwerp of laat de tuin, het park, het terras of plein zo ontwerpen dat er rekening gehouden wordt met een pesticidenvrij beheer. Hier hebben de landschapsarchitect en tuinarchitect een belangrijke rol. Ontwerptips om pesticidenvrij te beheren, zijn verzameld in de leidraad pesticidentoets.
  2. Gebruik alternatieven. In de bestrijdingsgids vind je concrete tips om specifieke problemen op te lossen en ongewenste dieren en planten, ziekten en plagen te bestrijden, zonder pesticiden.
  3. Is het echt niet mogelijk zonder? Welke pesticiden je in laatste instantie kan gebruiken lees je in de rubriek Pesticiden gebruiken.

Het nieuwe decreet 'Duurzaam gebruik pesticiden' regelt het pesticidengebruik in open lucht op:

  • terreinen die voor openbare diensten worden gebruikt. Dat zijn bv. kinderopvangplaatsen, scholen, ziekenhuizen en alle terreinen van openbare besturen;
  • andere terreinen groter dan 200 vierkante meter, recreatiedomeinen en grote bedrijfsterreinen;
  • in specifiek beschermde zones, zoals waterwingebieden of speciale beschermingszones.

Op bepaalde terreinen is het gebruik van pesticiden verboden of geldt een minimumgebruik.

Heb je zelf goede tips? Geef ze aan ons door en vertel ze voort.

Samen kunnen we het gebruik van pesticiden aanzienlijk doen dalen. Zonder is gezonder, zowel voor het leefmilieu als voor onszelf.

Document acties