Gebruik geen pesticiden
Home Bestrijdingsgids Ongewenste dieren

Ongewenste dieren

Hier vind je een beschrijving van de ongewenste dieren, preventieve maatregelen en eventuele alternatieve bestrijdingsmethoden.

Bijen en hommels
Alle bijen- en hommelsoorten hebben het moeilijk. Dood ze niet en vernietig hun nesten niet.
Houtworm
De houtworm is de larve van de houtkever, een klein bruin kevertje van ongeveer 2 mm met een stompe snuit. Het legt eitjes op onbehandeld hout. De larve vreet zich in het hout en maakt gaatjes van ongeveer 1 mm. Uit de gaatjes valt houtstof en boormeel. De houtworm kan grote schade aanbrengen aan meubelen en houten vloeren. Andere houtaantasters zoals de boktor, maken grotere gaten.
Kakkerlakken
Aangezien kakkerlakken in contact komen met organisch afval, dragen ze dikwijls rottings- en ziektekiemen.
Mieren
Mieren in de tuin vormen zelden een probleem. Soms kunnen ze talrijk voorkomen in de moestuin en dan bijten ze wel eens wortels en stengels door. Vliegende mieren kunnen in de zomer en in de herfst wel voor hinder zorgen. Dit zijn paringszwermen. Na de paring verliezen de koninginnen hun vleugels. Mierensoorten hebben in de natuur een hoge ecologische functie. Ze eten bepaalde insecten en houden die populaties dus mee in toom.
Mollen
Mollen zijn nuttige dieren die leven van wormen en insectenlarven. Stel u eerst de vraag of de molshopen in uw tuin echt hinderlijk zijn vooraleer u mollen bestrijdt.
Motten
De larven van de kleermot voeden zich met wol. Aangetaste kleren krijgt gaten en breiwol valt uit elkaar.
Muggen
Muggen zijn erg vervelend. Maar zonder muggen zijn er geen muggenlarven die voer zijn voor heel wat vissen. Volwassen muggen zijn ook een belangrijke voedselbron voor onder andere vissen, amfibieën en vleermuizen.
Muizen
De voortanden van muizen blijven hun hele leven groeien en daarom knagen ze voortdurend. Zo beschadigen ze elektrische bedrading, houtwerk,... Binnenhuis veroorzaken ze soms geur- en lawaaihinder.
Ratten
Naast de materiële schade die ratten kunnen toebrengen, zijn ze ook drager van pathogenen (zoals Salmonella spp. en Toxoplasma gondii) die overgedragen kunnen worden naar vee, huisdieren en mensen. Vooral de bruine rat is een grote verspreider van ziekten, omdat ze opdaagt in landbouwgebieden, industrieterreinen en in gebouwen en daardoor de leefomgeving betreedt van vee, bevolking en huisdieren. Contacteer bij grote overlast het gemeentebestuur.
Slakken
Slakken eten algen en schimmels maar ook groenten en fruit. Het zijn vaak ongewenste gasten in de moestuin. Ze vormen een voedselbron voor egels, spitsmuizen, kikkers, padden, vogels (merel, lijster, spreeuw) en bepaalde insecten. De mens lust ook wel eens een slakje zoals de alikruik of de wijngaardslak.
Vliegen
Vliegen leven overal: op mest, op dode dieren, op afval, maar ook op vers voedsel. Wij kunnen het stellen zonder de vlieg, hoewel we hun larven gebruiken om te vissen. Voor vogels (zwaluw, mees, mus,...), kikkers, spinnen en hagedissen vormt de vlieg een belangrijke voedselbron. Door van de ene plaats naar de andere te vliegen, verspreiden ze ziekten.
Vogels
Vogels in de tuin kunnen wel eens van de oogst (van bessen, druiven, aardbeien, kersen, erwten) eten. Ook in de moestuin kunnen ze de nodige schade aanrichten.
Wespen
Wespen zijn nuttige dieren, ze zorgen voor de bestuiving van bloemen en vangen lastige en schadelijke insecten. Wespen steken als hun nest dreigt te worden verstoord, als ze in het nauw gedreven worden of als u in de aanvliegroute staat.
Woelratten
De woelrat is een planteneter. Hij knaagt aan de zachte ondergrondse plantendelen van bijvoorbeeld bloembollen, groenten en vruchtenbomen.
Document acties