Gebruik geen pesticiden
Home Bestrijdingsgids Machinegebruik

Machinegebruik

Hier vind je een overzicht van de verschillende bestrijdingstechnieken en de bijhorende machines die op de markt te vinden zijn.

We bekijken zes types machines: heteluchttoestellen, heetwatertoestellen, branders, vegers, borstelmachines en schoffeltoestellen. Die horen allemaal thuis is twee categorieën: thermische en mechanische technieken

Tip: bestrijding is altijd achter de feiten aanlopen. Kijk op aanleg en ontwerp hoe je ervoor kan zorgen dat je problemen met onkruiden voor bent.

 

Wat is de thermische techniek?

Het weefsel van de plant wordt verhit. Dat kan direct gebeuren  met een hete vlam, stoom, hete lucht of heet water, of indirect via infrarood, microgolfstraling, …

Temperaturen vanaf 58°C beschadigen de celmembraaneiwitten, waardoor cellen lekken en uitdrogen.

Om het bladoppervlak van planten aan deze temperaturen bloot te stellen kan je toestellen gebruiken op basis van convectie (hete vlam, hete lucht), straling (infraroodbrander), condensatie (stoom) of geleiding (heet water). Heel wat toestellen maken een combinatie van deze technieken.


Wat is de mechanische techniek?

De planten worden bovengronds losgerukt, afgesneden of geraakt.

Intensief vegen met een zachte borstel gebeurt in heel wat gemeenten.

Borstelen is een agressieve techniek die gebaseerd is op ronddraaiende staaldraden, staallamellen of getorste staaldraadbundels (of combinaties ervan). De agressiviteit van de behandeling hangt af van de borstelsoort en de ingestelde werkdruk, rotatiesnelheid en instelhoek.

Schoffelen is een techniek die alleen kan toegepast worden op halfverhardingen. Hierbij worden de jonge plantjes losgerukt waarna ze verdrogen.

 

 

Deze teksten over alternatieve bestrijding en het overzicht van de verschillende machines zijn opgesteld door de VVOG in samenwerking met de VMM, Demogroen en de deelnemende standhouders.

Document acties