Gebruik geen pesticiden
Home Bestrijdingsgids Machinegebruik Mechanische technieken

Mechanische technieken

Op deze pagina vind je een korte beschrijving van de verschillende mechanische technieken. Door op de afbeeldingen te klikken kan je het marktaanbod per techniek bekijken.

Vegen foto

catalogus veegmachines

VEGEN

Plaatsen waar zich onder meer plant- en stofresten kunnen opstapelen zijn de ideale kiembodem voor ongewenste planten. Het regelmatig vegen van bijvoorbeeld goten en rond obstakels is een goed voorbeeld van preventief onkruidbeheer. De opvangcapaciteit is sterk verschillend tussen de verschillende toestellen. De wendbaarheid van het toestel is in een omgeving met veel obstakels een belangrijk aankoopcriterium. Dikwijls wordt na het borstelen van een verharding een veegtoestel ingezet.

Borstelen foto

catalogus borstelmachines

BORSTELEN

Onkruidborstels rukken plantendelen los. Met deze techniek kan je sterke onkruidgroei efficiënt bestrijden. De meeste toestellen kunnen vrij snel werken waardoor het risico bestaat dat bij oneffen verhardingen, zoals kasseien met een ongebonden voeg, een gedeelte van de voeg ook bovengehaald wordt. De nauwlettendheid en vaardigheid van de machinist is daarom erg belangrijk.

Onkruidborstels kunnen eveneens gebruikt worden om overgroeide randen van verhardingen te verwijderen.


Schoffelen foto

catalogus schoffelmachines

SCHOFFELEN

Bij het schoffelen wordt de toplaag van een open verharding losgewoeld waardoor het contact van de wortels met de omliggende verharding tijdelijk minder sluitend is. Bij zonnig en warm weer kunnen de planten in een korte periode (enkele uren) na behandeling onvoldoende vocht opnemen waardoor ze uitdrogen en afsterven. Dikwijls is een losse verharding opgebouwd uit verschillende losse materialen waartussen een gronddoek werd geplaatst. Bij te diep schoffelen bestaat de kans dat het gronddoek of de onderliggende funderingen  ongewenst naar de oppervlakte worden gebracht.

De catalogus is opgesteld door VVOG en de lijst met producten is niet limitatief.

Document acties