Gebruik geen pesticiden
Home Aanleg en ontwerp Leidraad pesticidenvrij ontwerpen Richtlijn erelooncontracten

Richtlijn erelooncontracten

Richtlijnen om een verwijzing naar de pesticidentoets op te nemen in erelooncontracten, vind je hieronder.

Voor alle terreinen waar een heraanleg gebeurt, raden we aan om de pesticidentoets toe te passen. Het toepassen van de pesticidentoets is verplicht op alle terreinen die omgevormd en heraangelegd worden waar een minimumgebruik geldt.

 

voorbeeld voor openbare besturen

 

DEEL 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

 

Zijn van toepassing op deze aanneming:

 (…)

 Het decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest (BS 22.02.2013).

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan duurzaam pesticidengebruik (BS 18.04.2013).

 

[Afhankelijk van de ligging - drinkwaterwingebied

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van de handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende reglementeringen van de handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen, wat het pesticidengebruik betreft (BS 05.04.2013)]

  

(…)

 

DEEL 2: TECHNISCHE BEPALINGEN

 

X. Pesticidentoets

 

Het decreet van 8 februari 2013 en het bijhorende besluit van 15 maart 2013 regelen een duurzaam gebruik van pesticiden voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten.

Het besluit van 15 maart 2015 regelt een verbod op het gebruik van pesticiden vanaf 1 januari 2015 voor alle openbare diensten.

 

Het nemen van preventieve maatregelen in de ontwerpfase is cruciaal om kruidgroei zoveel mogelijk te voorkomen en bij te dragen tot een kostenbesparing op het beheer achteraf.

In 2009 werd het verplicht om de pesticidentoets uit te (laten) voeren voor terreinen die heraangelegd werden. De belangrijkste aspecten om tot een efficiënt pesticidenvrij beheer te komen zijn gebundeld in de leidraad pesticidentoets.

 

Het ontwerp / de ontwerpen moet(en) onderworpen worden aan de pesticidentoets.

Elk ontwerp bevat een overzicht van de beheeropties, van het nodige machinepark en geeft een ruwe inschatting van de beheerkosten.

 

Het ontwerp / de ontwerpen moet(en) onderworpen worden aan de pesticidentoets.

Elk ontwerp bevat een overzicht van de beheeropties, van het nodige machinepark en geeft een ruwe inschatting van de beheerkosten.

 

Voor het uitvoeren van de pesticidentoets wordt verwezen naar de leidraad pesticidentoets.

De leidraad pesticidentoets is te downloaden op www.zonderisgezonder.be. De leidraad bevat aanbevelingen voor een efficiënt pesticidenvrij beheer en een checklist om het ontwerp zowel voor verhardingen als voor groenzone hieraan te toetsen.

  

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachthouder om kennis te hebben van de leidraad en hier bij het ontwerp rekening mee te houden. In relatie tot het beheer achteraf kan de opdrachtgever mee bepalen welke aanbevelingen van toepassing zijn en in welke volgorde van belang.

 

 

Voorbeeld voor andere terreinbeheerders

 

Bestekbepalingen voor opname in erelooncontracten voor de terreinen waar de pesticidentoets verplicht is
 

DEEL 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

 

Zijn van toepassing op deze aanneming:

 (…)

 Het decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest (BS 22.02.2013).

 

Het besluit van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan duurzaam pesticidengebruik (BS 18.04.2013).

 

[Afhankelijk van de ligging - drinkwaterwingebied

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van de handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende reglementeringen van de handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen, wat het pesticidengebruik betreft (BS 05.04.2013)]

  

(…)

 

DEEL 2: TECHNISCHE BEPALINGEN

 

X. Pesticidentoets

 

Het decreet van 8 februari 2013 en het bijhorende besluit van 15 maart 2013 regelen een duurzaam gebruik van pesticiden voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten.

De doelstelling van het decreet is om het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk te voorkomen. Als er toch bestrijding van ongewenste dieren of planten nodig is, moet dit met alternatieve methoden gebeuren. Pas in laatste instantie mogen chemische middelen ingezet worden.   

 

Het nemen van preventieve maatregelen in de ontwerpfase is cruciaal om kruidgroei zoveel mogelijk te voorkomen en bij te dragen tot een kostenbesparing op het beheer achteraf. Daarom bepaalt het besluit van 15 maart 2013 in artikel 4 dat gedurende het ontwerpproces verplicht een pesticidentoets moet worden uitgevoerd bij alle terreinen waar een minimumgebruik opgelegd is.

 

Het ontwerp / de ontwerpen moet(en) onderworpen worden aan de pesticidentoets.

Elk ontwerp bevat een overzicht van de beheeropties, van het nodige machinepark en geeft een ruwe inschatting van de beheerkosten.

 

Voor de uitvoering van de pesticidentoets wordt verwezen naar de leidraad pesticidentoets. Deze leidraad is te downloaden op www.zonderisgezonder.be. De leidraad bevat aanbevelingen voor een efficiënt pesticidenvrij beheer en een checklist om het ontwerp zowel voor verhardingen als voor groenzone hieraan te toetsen.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachthouder om kennis te hebben van de leidraad en hier bij het ontwerp rekening mee te houden. In relatie tot het beheer achteraf kan de opdrachtgever mee bepalen welke aanbevelingen van toepassing zijn en in welke volgorde van belang.

 

 Bestekbepalingen voor opname in erelooncontracten voor de terreinen waar de pesticidentoets niet verplicht is

 

 DEEL 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

 

Zijn van toepassing op deze aanneming:

 (…)

 Het decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest (BS 22.02.2013).

 

Het besluit van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan duurzaam pesticidengebruik (BS 18.04.2013).

 

[Afhankelijk van de ligging - drinkwaterwingebied

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van de handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende reglementeringen van de handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen, wat het pesticidengebruik betreft (BS 05.04.2013)]

 (…)

 

DEEL 2: TECHNISCHE BEPALINGEN

 

X. Pesticidentoets

 

Het decreet van 8 februari 2013 en het bijhorende besluit van 15 maart 2013 regelen een duurzaam gebruik van pesticiden voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten.

De doelstelling van het decreet is om het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk te voorkomen. Als er toch bestrijding van ongewenste dieren of planten nodig is, moet dit met alternatieve methoden gebeuren. Pas in laatste instantie mogen chemische middelen ingezet worden. 

 

Het nemen van preventieve maatregelen in de ontwerpfase is cruciaal om kruidgroei zoveel mogelijk te voorkomen en bij te dragen tot een kostenbesparing op het beheer achteraf. De belangrijkste aspecten om tot een efficiënt pesticidenvrij beheer te komen zijn gebundeld in de leidraad pesticidentoets.

 

Het ontwerp / de ontwerpen moet(en) onderworpen worden aan de pesticidentoets.

Elk ontwerp bevat een overzicht van de beheeropties, van het nodige machinepark en geeft een ruwe inschatting van de beheerkosten.

 

Voor het uitvoeren van de pesticidentoets wordt verwezen naar de leidraad pesticidentoets.

De leidraad pesticidentoets is te downloaden op www.zonderisgezonder.be. De leidraad bevat aanbevelingen voor een efficiënt pesticidenvrij beheer en een checklist om het ontwerp zowel voor verhardingen als voor groenzone hieraan te toetsen.

  

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachthouder om kennis te hebben van de leidraad en hier bij het ontwerp rekening mee te houden. In relatie tot het beheer achteraf kan de opdrachtgever mee bepalen welke aanbevelingen van toepassing zijn en in welke volgorde van belang.

 

 

.

Document acties