Gebruik geen pesticiden
Home Bestrijdingsgids Ongewenste planten Bij nieuwe aanleg van een tuin
Document acties

Bij nieuwe aanleg van een tuin

Nieuwe aanleg gebeurt vaak op braakliggend terrein en door het tijdelijk niet bewerken of gebruiken van de grond is er vaak massale kruidontwikkeling.

Voorkomen

 • Laat nooit een terrein braak liggen. Zaai meteen grassen, groenbemesters of bloemenmengsels in. Lastige wortelkruiden kunnen zich dan niet vestigen.
 • Een regelmatig maaibeheer (zelfs eens per jaar) houdt de vegetatie laag en verhindert de ontwikkeling van houtige planten.
 • Bomen planten is mogelijk als de boomspiegel grasvrij gehouden wordt. Dit kan door het gebruik van bijvoorbeeld boomschors, houtsnippers, pellets of andere mulchmaterialen (als tijdelijke maatregel). Een duurzamere methode is het dicht beplanten van de boomspiegel met bodembedekkende planten als Baskische ooievaarsbek (Geranium endressii), zeepkruid (Saponaria officinalis) of gewone hemelsleutel (Sedum telephium).
 • Op het moment van aanplanten (winter voor houtigachtigen, lente voor kruidachtigen), maak je zorgvuldig de bodem plantklaar. Haal wortelonkruiden uit de bodem, zo veel mogelijk. Dat bespaart je later veel werk.
 • Na aanplant van houtachtigen moet je wat doen met de bodem. Bedek die met een mulchlaag tot je in april de kruidlaag aanplant (zie ook 'tussen struiken en bomen'). Als je zelf de bodem bedekt, is de kans op ongewenst kruidgroei veel kleiner.
 • Na aanplant van kruidachtigen (in april) is er ook nog wel wat naakte grond te zien. Daar kan je dit eerste jaar eenjarigen inzaaien, eventueel eetbare (tuinbonen of oostindische kers).

 

Alternatieven

 • In tuinen met lastige planten zoals kweekgras, is dit een uitputtingsslag. Beheer de tuin als kort gazon, door tweewekelijks te maaien en af te voeren. Deze soorten verdragen geen intensief maaibeheer en verdwijnen op termijn.
 • Voor kleine oppervlakken kan karton, een afbreekbare folie of worteldoek worden gebruikt. De folie kan afgedekt worden met mulch. Dit verstikt de planten, na het weghalen zie je vrijwel vegetatieloze aarde die kan ingezaaid worden.
 • Kleine oppervlakken kan je omspitten
 • Voor grotere oppervlakken is het omfrezen een van de beste manieren. Bij hoge of houtige vegetatie kan je best eerst maaien. Hou nadien de vegetatie binnen de perken door te maaien.
 • Voor grote oppervlakken met een vrij lage vegetatie is een zodensnijder een goede machine om een zuiver zaaibed te bekomen.