Gebruik geen pesticiden
Home Bestrijdingsgids Ongewenste planten In gazon Tweezaadlobbigen (boterbloem, klaver, madeliefje ...)

Tweezaadlobbigen (boterbloem, klaver, madeliefje ...)

Kort grasland hoeft niet vrij van kruiden te zijn, dat zou onnatuurlijk zijn. Integendeel, vaak wordt een inspanning geleverd om een meer gevarieerde kruidgroei te bekomen, een bloemenweide. Dit kan door de bodem te verarmen door minder intensief te maaien en het maaisel af te voeren. Zo daalt de concurrentiekracht van het gras ten voordele van de kruidgroei.

KlaverVoorkomen

  • Sommige kruiden verdragen geen intensief maaibeheer. Kruiden die verdwijnen bij intensief maaibeheer zijn: brandnetel, distels en zevenblad. Ook heermoes verdwijnt.
  • Kruiden die niet verdwijnen bij intensief maaibeheer zijn: kruipende boterbloem, witte klaver, madelief, paardenbloem. Zorg dat paardenbloemen niet in zaad komen.
  • Madeliefje is bij uitstek een tredplant. Het betekent dat de bodem verdicht is. Dat kan je verhelpen door beluchten. Steek met een spitvork of woelvork in de bodem en beweeg de spitvork lichtjes heen en weer.
  • Laat het maaisel liggen. Zo rijkt de bodem aan en verhoogt de concurrentiekracht van gras ten opzichte van kruidgroei. Dit beperkt ook klavergroei.
  • Paardenbloemen en andere onkruiden die in een rozet groeien worden best verwijderd met een mesje of een onkruidsteker. Dat doe je natuurlijk best voordat de planten hun zaad hebben kunnen verspreiden.
  • De meeste onkruiden krijg je uit een nieuw aangelegd gazon weg door gewoon te maaien, de onkruiden verdragen dat maaien niet, gras wel.

Alternatieven

Klavers bestrijd je liever niet. Ze nemen stikstof op uit de lucht en brengen die in de bodem. Dat geeft gratis een extra bemesting aan je gazon.

Document acties