Gebruik geen pesticiden
Home Bestrijdingsgids Ongewenste planten Index van ongewenste planten Haagwinde

Haagwinde

Haagwinde is een doorlevende plant van verstoorde, vochtige en voedselrijke bodem in ruigten en bossen.

HaagwindeHaagwinde vormt kruipende en windende stengels. De kruipende stengels groeien over de grond en vormen geen bloemen. Zodra ze iets beklimbaars tegen komen, winden ze zich omhoog en vormen bloemen. Haagwinde en akkerwinde zijn waardplanten voor de rupsen van de windepijlstaart en bijen en hommels houden van de bloemen.

 

Voorkomen

  • Bemest niet te veel.
  • Bewerk de bodem niet al te veel, haagwinde houd van verstoorde bodem

 

Haagwinde - origineel door André Karwath

Alternatieven

Aanpak bij nieuwe aanleg van border of houtachtigen

Een grondige bodembewerking voor de aanplant is nodig. Verwijder alle haagwinde. Maar als er dichtbij haagwinde groeit, blijft er een kans dat de plant zich alsnog vestigt. De zaden worden immers op diverse manieren verspreid, ook door zoogdieren en de mens zelf. De bodem bedekken met gehakseld hout helpt niet. Integendeel: haagwinde stelt organisch materiaal op prijs.
In nieuwe struikaanplantingen waar haagwinde groeit, kan je een invasie het best vermijden door de plant uit te putten. Schoffel geregeld of trek regelmatig de bovengrondse delen af. Houd dit vol tot de aangeplante houtgewassen stevig zijn.

Komt haagwinde toch voor in een bloemenborder, dan kan je van de nood een deugd maken en er creatief op inspelen in plaats van een ongelijke strijd aan te gaan.

Bied de plant een groeisteun aan. Zo vermijd jedat ze grote lappen bodem bedekt of zich over alles heen sluiert. De plant steekt haar energie in het hogerop klimmen en bloemen maken. Steek rondom regelmatig wortels en stengels door om te beletten dat de haagwinde ook in de breedte alles inpalmt. Knijp de bloemen eruit als ze uitgebloeid zijn. Zo wordt het leven met haagwinde best mogelijk.

Aanpak bij oude aanplanting van bomen en struiken

In fors uitgegroeide hagen, heggen en struikachtige aanplantingen vormt haagwinde geen bedreiging voor de planten. Kruidachtige windende planten zoals haagwinde sterven elke winter bovengronds af. Het volgende voorjaar moeten ze nieuwe groeistengels aanmaken. Tijdens één groeiseizoen kunnen ze onmogelijk hun gastheer verstikken.
Het bezwaar tegen haagwinde is eerder het feit dat ze, als ze uitgewonden is, zich neervlijt in de kruin van het houtgewas en zo het licht wegneemt. Als je ziet dat de vracht wat zwaar wordt, kan je de winde regelmatig met een flinke ruk uit de haag, heg of struik verwijderen. Doe dit om te vermijden dat takken afsterven door gebrek aan licht.

Document acties