Gebruik geen pesticiden
Home Bestrijdingsgids Ongewenste planten Index van ongewenste planten Heermoes

Heermoes

Heermoes is een doorlevende plant van voedselrijke grond. Hij groeit in licht en halfschaduw en vooral op verstoorde grond. De plant wortelt zeer diep. Zodra er voldoende schaduw valt, verdwijnt heermoes vanzelf.

Heermoes 2

Heermoes vegetatief - origineel door MDF

Heermoes

Heermoes fertiel - origineel door Kropsoq

Heermoes wieden is onbegonnen werk, het is heel moeilijk om de plant met wortel te verwijderen. Als bestrijding wordt vaak herhaaldelijk ploegen van de bodem aangeraden. Ploegen en frezen leidt tot verspreiding van de wortelstokken. Als dit vaak genoeg herhaald wordt, kunnen de wortelstokken zich niet verder ontwikkelen en wordt de plant uitgeput. Maar dat is zo arbeidsintensief dat het niet aan te raden is.  

Voorkomen

  • Vermijd onnodige bodembewerkingen. Heermoes houdt van verstoorde grond.
  • Zorg voor dichte beplantingen waardoor heermoes geen kans krijgt.

Alternatieven

Aanpak bij nieuwe aanleg van border of houtachtigen

Heermoes is zelden een agressieve concurrent voor de borderplanten. Borderplanten zijn overwegend graslandplanten en ontwikkelen bovengronds een robuuster gestalte dan heermoes. Ook ondergronds is er niet zoveel concurrentie. Weinig planten gaan zo diep met hun wortels als heermoes. De graslandplanten in de border zijn meer concurrenten voor elkaar dan dat heermoes is voor hen. Als je geschikte gezelschappen hebt aangeplant zullen deze op termijn heermoes overschaduwen en dan verdwijnt hij vanzelf. In afwachting daarvan kan je alvast heermoes wegplukken.

Bij de aanplant van bomen of struiken, kan heermoes voorkomen als gevolg van het verstoren van de bodem. Zolang de struiklaag klein is, zal je met heermoes geconfronteerd worden. Dat komt omdat er nog licht op de bodem valt en er zich nog natuurlijke strooisellaag gevormd heeft. Zolang de bodem onbegroeid is, ontwikkelt de natuur zelf bodembedekkers zoals heermoes. Dit heermoes kan geen kwaad voor de bomen of struiken. Je kan het laten staan.

Stoort deze spontane begroeiing jou,  dan kan je best maaien. Laat het groene maaisel liggen. In de lente komen de vruchtbare, sporendragende en bladgroenloze stengels, die moet u maaien en afvoeren.

Houd dit maaibeheer enkele jaren aan, zolang je tussen de struiken kan stappen. Laat ondertussen de vorming van de strooisellaag toe. Zo evolueert de aanplanting in de gewenste richting.
Zo gauw er voldoende schaduw is en een strooisellaag, kan je een kruidlaag aanplanten. Stop dan met maaien. Als dan nog heermoes de kop opsteekt, moet je gewoon stelselmatig plukken. Er zullen spontaan schaduwplanten komen, zoals hondsdraf (Glechoma hederacea), gewone ereprijs (Veronica officinalis) en stinkende gouwe (Chelidonium majus).

Aanpak bij oude aanplanting van bomen en struiken

Onder oudere struiken is er te weinig licht voor heermoes. In de schaduw is hij niet zo levenskrachtig en groeit hij ijl en slap.

In een oudere bloemenborder komt heermoes zelden voor, tenzij op verstoorde lapjes grond zoals een mierenbult of een molshoop.

Document acties