Gebruik geen pesticiden
Home Bestrijdingsgids Ziekten en plagen Knolvoet bij kolen

Knolvoet bij kolen

Bij een aantasting van de kool door de knolvoet ontstaan op de wortels talloze onregelmatig gevormde zwellingen en het hele wortelstelsel kan misvormd raken. Het blad kleurt bleek en verwelkt snel. De oorzaak is een aantasting door de slijmzwam Plasmodiophora brassicae.

Preventieve maatregelen

Voor knolvoet gelden specifieke teeltmaatregelen.

  • Pas vruchtwisseling toe: wacht minstens vier jaar op kleigrond en zes jaar

    Knolvoet - origineel door Leafhopper65 - Wikimedia commons - Public Domain

    op zandgrond, vooraleer opnieuw koolgewassen op hetzelfde perceel te zetten.

     

  • Zorg voor een goede ontwatering (verhoogd zaaibed, verluchte bodem door het onderwerken van compost of het bewerken van de bodem met een woelvork).
  • Spitskool, witte kool, rode kool, spruitkool en boerenkool zijn heel wat minder gevoelig dan bloemkool, broccoli, Chinese kool en paksoi.
  • Verwijder regelmatig kruisbloemige kruiden als herderstasje, herik, veldkers. Zij zijn even gevoelig aan knolvoet als kolen, zij kunnen dus ook een infectie oplopen en ze overdragen.

 

 

Knolvoet - origineel door Leafhopper65

Alternatieven

Pas vruchtwisseling toe: wacht minstens vier jaar op deze periode zonder geschikte waardplanten (in dit geval kruisbloemige kruiden) sterven de schimmelsporen af.

Document acties