Gebruik geen pesticiden
Home Pesticiden gebruiken Afwijking van verbod

Afwijking van verbod

Redenen om af te wijken van het verbod op het gebruik van pesticiden

Om af te wijken van het verbod zijn twee types afwijkingen opgenomen in de regelgeving.

Type 1 afwijkingen zijn soort gebonden. De type 2 afwijking is gelinkt aan een terrein en aan onevenredig hoge kosten voor het alternatief beheer.

Type 1-afwijkingen:

In situaties waarvoor nog geen afdoende, niet-chemische bestrijdingswijze voorhanden is:

 • plagen die een gevaar inhouden voor de mens inzake volksgezondheid of hygiëne;
 • plagen die een gevaar inhouden voor het milieu, de biodiversiteit of het vee;
 • situaties die een ernstige bedreiging vormen of kunnen vormen voor de veiligheid van de mens.

Hierbij zijn 3 procedures van kracht :

Type 2-afwijkingen:

 • wanneer een pesticidenvrij beheer onevenredig hoge kosten met zich brengt.

Hierbij is nog 1 procedure van kracht :

 • Procedure 5 - Specifiek probleemterrein
 • In principe geldt een afwijking voor één jaar

  Het verloop van een afwijkingsaanvraag

  Het verloop van een afwijkingsaanvraag bestaat steeds uit 5 stappen.

  Stap 1 - Je maakt een dossier op.
  Stap 2 - Je dient het dossier in bij de VMM via pesticidenreductie@vmm.be
  Stap 3 - De VMM behandelt je dossier en kan bijkomende info opvragen.
  Stap 4 - De VMM keurt de aanvraag om pesticiden te gebruiken goed, of keurt af.
  Stap 5 - Je houdt de gebruiksgegevens bij per verkregen afwijking.

  Stap 1

  Je hebt een probleemplant(en), -dier(en), -terrein(en), waarvoor met respect voor de doelstelling van het decreet en volgens de richtlijnen een afwijking kan ingediend worden. Je maakt een dossier op.

  Opgelet. Voor de terreinen gelegen in een grondwaterwingebied zijn alleen afwijkingen van het type 1 mogelijk.

  Stap 2

  Je dient het dossier in bij de VMM via pesticidenreductie@vmm.be

  Gebruik hiervoor de correcte formulieren

  Stap 3

  De VMM behandelt je dossier en kan bijkomende info opvragen.

  Stap 4

  De VMM keurt de aanvraag om pesticiden te gebruiken goed, geeft randvoorwaarden op voor het gebruik, of keurt af.

  De VMM houdt bij het toekennen van afwijkingen steeds rekening met de hiërarchie:

  1. voorkomen;
  2. alternatieve methoden;
  3. pas in laatste instantie het gebruik van chemische middelen

  Stap 5

  Je houdt de gebruiksgegevens bij. Als openbaar bestuur rapporteert u deze het jaar na gebruik voor 1 april met vermelding van het afwijkingsnummer.

   

  Document acties