Gebruik geen pesticiden
Home Pesticiden gebruiken Afwijking van verbod Procedure 3 - probleemsoort of veiligheidsprobleem

Procedure 3 - probleemsoort of veiligheidsprobleem

Procedure 3 bestaat uit een aanvraag voor afwijking wanneer er geen acuut gevaar is voor de volksgezondheid of veiligheid en wanneer de soort niet op de generieke lijst van procedure 1 te vinden is.

De lijst met generieke afwijkingen is bewust beperkt gehouden. Het is niet ondenkbaar dat soorten die niet in de lijst voorkomen in bepaalde omstandigheden niet alternatief te bestrijden zijn. Als deze situatie zich voordoet én er is een type 1-probleem, dan kan een afwijkingsaanvraag worden ingediend volgens deze procedure. Ook voor de eikenprocessierups dien je een formulier in via procedure 3.

Mogelijk gaat het om:

  • bestrijding van bepaalde invasieve exoten;
  • bestrijding van de eikenprocessierups;
  • bestrijding van soorten opgenomen op de generieke lijst maar onder andere voorwaarden.

 

Verloop van de afwijkingsaanvraag - Procedure 3

Stap 1. In overleg met de verschillende diensten en experts maakt u het dossier op.

Deze afwijkingsaanvraag moet goedgekeurd worden door de bevoegde verantwoordelijke of officiële vertegenwoordiger. Voorbeelden zijn voor de gemeente: het college van burgemeester en schepenen; voor een agentschap: de Administrateur generaal.

 

Stap 2. U kunt op elk moment een dossier indienen.

Stuur een mail met “Afwijking P3 - Probleemsoort of veiligheidsprobleem- ‘naam aanvrager’” als onderwerp naar pesticidenreductie@vmm.be met het afwijkingsdossier als bijlage.

U vult op het aanvraagformulier P3 de gevraagde gegevens in.

Voor de eikenprocessierups is er een specifiek formulier P3 - eikenprocessierups.

Scan het ingevulde document in en stuur dit document door als PDF.

 

Stap 3. De VMM behandelt uw dossier. In deze periode kan de dossierbehandelaar u contacteren voor verduidelijking, voor het aanleveren van bijkomende info of voor een overleg.

 

De gevraagde bijkomende info stuurt u via mail naar pesticidenreductie@vmm.be met als onderwerp: “Afwijking P3 - Probleemsoort of veiligheidsprobleem- ‘naam aanvrager’ - bijkomende info”. Duidelijke verwijzing naar het dossier is noodzakelijk om dit administratief op te kunnen volgen.

 

Stap 4. U wacht vooraleer u chemisch gaat bestrijden totdat u hiervoor bevestiging hebt ontvangen van de VMM. De uitspraak gebeurt uiterlijk 3 maanden na indienen van het afwijkingsdossier.

U krijgt een afwijkingsnummer toegekend. U houdt rekening met de randvoorwaarden.

Stap 5. U houdt de gebruikte hoeveelheden bij gedurende de volgende 5 jaar.

 

Extra voor de Vlaamse overheidsinstellingen en lokale besturen:

Rapporteer vóór 1 april van het volgende jaar via de online inventaris. In de online inventaris wordt het afwijkingsnummer gemeld.

Document acties